Üye Hizmetleri

Üye Hizmetleri

Üyelik Koşulları

BİLİŞİM İNOVASYON TÜZÜĞÜ

BÖLÜM II-ÜYELİK

Üye Olma Hakkı:

MADDE 4: Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve Madde 5‘teki nitelikleri taşıyan kişiler Derneğe üye olabilirler. Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar Derneğe üye olamazlar. Yabancıların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye‘ de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

Üyelik Türleri:

MADDE 5: Dernek, genel koşulları taşıyan iki tür üyeden oluşur.

a) Üyeler: Derneğe,

  1. Türkiye‘de bir kuruluşta bilgi işlem ya da bilişim alanında çalışanlar,
  2. Bilgi işlem ya da bilişim alanlarında araştırma ve/ya da yayın yapanlar,
  3. Bilgisayar teknolojlerinin kuruluşlarında yaygın ve verimli olarak kullanılmasını sağlayanlar,
  4. Bilişime profesyonelce ilgi duyan ve derneğin amaçlarını benimseyip o doğrultuda faaliyet gösterenler üye olabilirler.