CyberCamp 2018 Sayın Ahmet Akça' nın katılımıyla tamamlandı

CyberCamp 2018 Sayın Ahmet Akça' nın katılımıyla tamamlandı

Siber güvenlik gençlerimizden sorulacak CyberCamp 2018 Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça, Turkcell ve Bilişim İnovasyon dernek yöneticileri ve eğitmenlerimizin katılımı ile tamamlandı
5 Şubat, 2018
CyberCamp 2018 Sayın Ahmet Akça' nın katılımıyla tamamlandı

Bilişim ve İnovasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Fatih Zeyveli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Prof. Dr. Davut Kavranoğlu

Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler